خانه / فوریت های پزشکی / تروما / ترومای سر – Head injury

ترومای سر – Head injury

ترومای سر
ترومای سر

ترومای سر عبارت است از آسیب وارد آمده به ناحیه سر در اثر جسم خارجی – آسیب شدید سرمی تواند باعث وضعیت دکورتیکه یا دسربره دربیمارشود

ضربه سر می تواند باعث حالات زیر بشود :

۱- پارگی پوست سر

۲-شکستگی جمجمه

۳- تکان مغزی -Concussion-

۴- کوفتگی مغز -Contusion-

۵- خونریزی اینتراکرانیال

۶- خونریزی اینتراسربرال

۷- فتق مغزی

۸- تشنج

که به اجمال شرح داده می شود:

۱- پارگی پوست سر به علت وجود عروق فراوان با خونریزی زیاد همراه است اقدامات درمانی شامل موارد ذیل است :

فشار مستقیم یا محیطی برای کنترل خونریزی معاینه جمجمه زیر آن ازنظر fx یا شکستگی- حافظت مهره های گردن – پانسمان استریل زخم بعد از تمیزکردن با محلول ضد عفونی وبالاخره انتقال به نزدیک ترین مرکزدرمانی

۲- شکستگی جمجمه به سه صورت ساده -تورفتــــه وقاعده تقسیم می شود. شکستگی قاعده جمجمه می تواند باعث خروج CSF ازگوش -اتوره -ویا بینی -رینوره – شود .دراین حالات علاوه بر اقدامات فوق بازنگه داشتن راه هوایی نیز لازم است .درصورت مشاهده نشت CSF سعی درمتوقف کردن آن نداشته باشید.NGT یا لوله تراشه ازطریق بینی وارد نکنید. درصورت نیازازروش دهانی استفاده کنید .

۳- تکان مغزی به صورت کاهش موقت هوشیاری بعد از تروما وبدون ضایعات ساختمانی مغز وعوارض پایدار عصبی می باشد .این حادثه فرآیندی گـذراومحدود است ومی تواند باعث فراموشی کوتاه مدت شود .

۴- کوفتگی مغزعبارتست ازکبودشدگی سطح مغزکه باعث تغییر ساختمان مغز می شود ممکن است بازخم سطحی و وسیع درسرهمراه باشد . FX جمجمه اغلب وجود دارد. تغییر درسطح هوشیاری -تهوع استفراغ -اختلالات بینایی وهمی پلژی شایع است.

۵- خونریزی های اینتراکرانیال به سه دسته اپی دورال -ساب دورال وساب آراکنویید تقسیم می شوند .

علایم خونریزی اپی دورال حاد

همی پارزی – اتساع مردمک درطرف صدمه دیده -برادی کاردی وافزایش فشارخون

علایم خونریزی ساب دورال حاد

کاهش هوشیاری – فیکساسیون مردمک ها -تنفس غیر طبیعی وافزایش حرارت بدن -همی پارزی وبابنسکی مثبت

علایم خونریزی ساب آرکنویید حاد

موضعی وبالاخره اغما سردرد شدید -تهوع استفراغ -تنفس غیر طبیعی -تشنج -فتوفوبی -هذیان -فیکساسیون مردمک ها – علایم حرکتی

۱-خونریزی اینتراسربرال -داخل مغزی –

علایم: عدم هوشیاری -تنفس غیر طبیعی – فعالیت حرکتی غیرطبیعی و فیکساسیون مردمک ها

۲-فتق مغزی: که از حوصله اورژانس خارج است.

۳- تشنج: که سالها بعد بروز می کند و لذا درمان پیشگیرانه خوراکی توصیه می گردد.

نکته

۱- درصورت ورود جسم خارجی به داخل سر سعی درخارج ساختن آن ننمایید .

۲- حفظ سر دروضعیت خط میانی سروبدن بیماردروضعیت SUPINE-خوابیده به پشت-مهم است.

۳- تحریکات خارجی به حداقل رسانده شود. .

۴- GCS دربدو معاینه اندازه گیری شود.

۵- آسیب شدید سرمی تواند باعث وضعیت دکورتیکه یا دسربره دربیمارشود .

۶- افزایش فشار داخل جمجمه می تواند باعث افزایش فشار وبرادی پنه وبرادی کاردی شود.

خلاصه اقدامات درمانی :

۱- بازنگه داشتن راه هوایی

۲- کنترل خونریزی حاد وپانسمان زخم

۳- حرکت مجروح بااحتیاط باشد به خصوص درمواقعی که احتمال آسیب ستون فقرات می رود وباید ازBack Board استفاده شود.

۴- بیحرکت کردن مصدوم تا رسیدن به بیمارستان

۵- IV line ومحدودیت مایعات -مگردرمواقع شوک هیپوولمیک –

۶- درصورت نیاز ازمسکن غیر مخدراستفاده شود .

۷- اکسیژن صددرصد

۸- درصورت تشنج ازدیازپام ودرصورت عدم کنترل ازفنی تویین استفاده شود .

۹- حمایت روانی بیمار مهم است .

۱۰- خارج ساختن مصدوم ازداخل ماشین می تواند سبب کوآدری پلژی یا حتی مرگ به علت آسیب فقرات گردنی شود.

۱۱- از فلکسیون اکستانسیون ستون فقرات پرهیز شود.

 

منبع : کتاب جامع اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی
مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *