ترومای سر

اگر زخم پوست سر کوچک باشد به این معنا نیست که ضایعه ایجاد شده کم اهمیت است چون ممکن است زیر آن زخم کوچک و تکه ای از استخوان جمجمه شکسته شده باشد و به داخل مغز فرو رفته باشد

ترومای سر

ضایعات Scalp ( پوست سر )

Abrasion (خراش سطحی )

Lacera tion ( بریدگی )

Cantusion ( له شدگی )

Avulsion ( کندگی )

نکته : اگر زخم پوست سر کوچک باشد به این معنا نیست که ضایعه ایجاد شده کم اهمیت است چون ممکن است زیر آن زخم کوچک و تکه ای از استخوان جمجمه شکسته شده باشد و به داخل مغز فرو رفته باشد .

توجه : در تمام موارد اقدامات اولیه ( ABC ) در ابتدا انجام شود .

 

اقدامات لازم در Abrasion :

ابتدا با آب فراوان شسته و سپس ضد عفونی می کنیم و نیازی به پانسمان نیست .

 

اقدامات لازم در Laceration :

بریدگی پوست سر با اجسام تیز مثل چاقو یا شیشه و غیره است .

پوست سر پرخون ترین پوست بدن است و می تواند یک انسان بالغ را دچار شوک هیپوولمیک کند .

باید با فرمال سالین فراوان شسته شود و لبه های زخم تازه شود و بخیه زده شود .

 

اقدامات لازم در Contusion  :

قسمت هایی از پوست دچار له شدگی و نکروز شده است و تغییر رنگ داده و به رنگ بنفش در آمده است .

قسمتهایی از پوست که دچار نکروز شده است باید حذف شود .

آنتی بیوتیک شروع شود و سرم ضدکزاز اگر نیاز است تزریق شود .

 

اقدامات لازم در Avulsion  :

اگر علت Avulsion ( کندگی ) گاز گرفتگی حیوان باشد  اقدامات لازم برای هاری و کزاز انجام شود.و سپس در اتاق عمل ترمیم می شود . ( با گذاشتن گرافت )

در هر بیمار با ترومای جمجمه باید یک گرافی ساده فاس و پروفیل جمجمه و یک گرافی ساده لترال گردن انجام شود .

 

 

ترومای استخوان جمجمه :

شکستگی استخوان جمجمه ۵ نوع است .

خطی

چند تکه ای

فرورفته

شکستگی قاعده جمجمه

شکستگی در حال رشد جمجمه

 

شکستگی خطی :

شایع ترین استخوان دچار شکستگی استخوان تمپورال جمجمه است . چون نازک ترین استخوان جمجمه است شکستگی خطی به تنهایی نیازی به درمان ندارد خودش جوش می خورد فقط باید سی تی اسکن انجام شود اگر در سی تی اسکن خونریزی مغزی و پارگی سخت شامه نداشت پس از ۲۴ ساعت مرخص می شوند .

 

شکستگی چند قطعه ای :

ضربه شدیدتر است و استخوان جمجمه چند تکه شده است ولی از هم جدا نشده اند .

اگر اختلال هوشیاری نداشت بلافاصله به اتاق عمل منتقل می شود .

اگر اختلال هوشاری داشت باید چند روز منتظر شویم تا هوشیاری بهتر شود و سپس به اتاق عمل منتقل شود و تمام تکه ها باسیم به هم متصل شود .

توجه : خود شکستگی چند قطعه ای به تنهایی مشکلی ایجاد نمی کند .

 

شکستگی فرو رفته :

استخوان جمجمه از خارج به داخل شامل سه قسمت است : تابل اکسترن و دیپلوئه و تابل اینترن

اگر تابل اکسترن فرو رود و مجاور تابل اینترن قرار گیرد یا پائین تر رود شکستگی فرو رفته نام دارد .

توجه : خود شکستگی فرو رفته به تنهایی باعث افزایش خطر تشنج نمی شود . بلکه ضایعات همراه مغزی اگر وجود داشته باشد منجر به افزایش خطر تشنج می شود .

 

اندیکاسیونهای جراحی شکستگی فرو رفته :

از نظر زیبایی مشکل ساز شده باشد.

شکستگی فرو رفته مرکب ( همراه با پارگی پوست سر است یعنی شکستگی باز است ) .

شکستگی فرو رفته در جدار سینوس فرونتال

شکستگی قاعده جمجمه : ( بازیلار )

۲ نوع هستند :

الف : به دنبال ترومای جمجمه دچار شکستگی قاعده جمجمه می شوند و دچار خروج خون یا  CSFاز بینی یا گوش وکبودی دور چشم و کبودی پشت گوش دارند .

ب : دسته دوم اختلال هوشیاری شدید دارند و دچار خروج شدید خون از بینی و گوش می باشند عروق بزرگ جمجمه پاره شده است کاری برای این گروه نمی توان کرد . انتقال سریع انها به اتاق عمل فایده ای ندارد. بنابر این درمان این دسته علامتی است.

مثلاً اگر از بینی خون می آید تامپون بینی انجام شودخون تزریق شودو … ولی در دسته اول که شایعتر است اقدامات لازم عبارتست از:

توجه : اگر بیماری به دنبال ترومای جمجمه با خونریزی از گوش یا بینی مراجعه کرد به هیچ وجه نباید داخل گوش یا بینی معاینه شود یا شستشو داده شود  یک گاز استریل روی محل خروج خون گذاشته و سر را به همان طرف قرار می دهیم تا خون خارج شود.

ولی اگر خروج CSF داشته باشد به ازای هر قطره CSF که خارج می شود یک حباب هوا وارد مغز می شود که خطرناک است .

بنابراین سر باید به طرف مفابل خروج CSF چرخانده شود تا خروج CSF کمتر شود. یا اگر CSF ازبینی خارج می شود باید در وضعیت نیمه نشسته ( سر ۴۵ درجه بالاتر بیاید  ) قرار داده شود .

هنگام پوزیشن دادن  به سر بیمار باید ترومای ستون فقرات گردنی وجود نداشته باشد .

اگر مشگوک به ترومای گردنی می باشید به سر بیمار دچار شکستگی قاعده جمجمه پوزیشن ندهید .

توجه :  شما در صحنه حادثه پوزیشن به سر بیمار ندهید چون در صحنه حادثه نمی توان شکستگی مهره های گردنی را رد کرد .

توجه : به بیماران دچار ترومای سر اکسیژن با غلظت بالا برسانید .

به ویژه در بیمارانی که به علت شکستگی قاعده جمجمه دچار خروج خون یا CSF از بینی یا گوش شده اند .

Rakon Eye ( چشم شبیه چشم راکن )

راکون آی : اگر کبودی اطراف چشم وجود داشته باشد می تواند به علت شکستگی قاعده جمجمه باشد یا علت دیگری داشته باشد.

شکستگی در حال رشد : ( بیشتر در کودکان دیده می شود )

اگر در رادیوگرافی جمجمه شکستگی خطی باشد ولی فاصله بین دو لبه شکستگی بیشتر از سه میلی متر باشد شکستگی خطی دیاستاتیک یا در حال رشد نام دارد .

شایع ترین عارضه این نوع شکستگی پارگی دورا یا سخت شامه است .  که می تواند منجر به خونریزی داخل مغزی شود .

سی تی اسکن گرفته می شود اگر ضایعات همراه در سی تی اسکن دیده شد باید عمل جراحی شود و گرنه مرخص می شوند و به پدر و مادر گفته می شود که ۱ماه و ۳ماه و ۶ماه و ۱۲ماه پس از ضربه مراجعه کنند و یک گرافی ساده گرفته شود و باگرافی اول مقایسه شود .

اگر دورا پاره شده باشد هر چه از تروما بیشتر بگذرد توده ای از محل شکستگی به بیرون رشد می کند و در نهایت یک توده ضرباندار روی سر تشکیل می شود که نباید آسپیره شود چون این توده بافت مغز است . اگر پس از ۱۲ماه فاصله شکستگی یبشتر شده باشد دیگر خطری وجود ندارد .

ضایعات بافت مغزی دو دسته اند :

ضایعات اولیه ضایعاتی هستند که در همان لحظه تصادف و تروما ایجاد می شود .

ضایعات ثانویه بعداً ایجاد می شود مثل تشنج- و دم مغزی و کاهش اکسیژن مغزی

 

ضایعات اولیه دو دسته اند :

ضایعات فوکال ( موضعی )

الف : هماتوم

ب : کانتیوژن

ج ؛ هیگروم

ضایعات منتشر

الف : تکان مغزی

ب : ضایعه اکسونی منتشر

 

ضایعات فوکال :

الف : هماتوم :

A  هماتوم اپی دورال که بین استخوان جمجمه و سخت شامه ( دورا ) قرار دارند و باعث فشار روی مغز می شوند . سیر آنها بسیار سریع است  طی چند دقیقه تا یک ساعت بیمار دچار فتق مغزی ناشی از فشار می شود . که در این صورت غیر قابل برگشت است .

شایع ترین نوع فتق  مغزی فتق آنکال است .

بیمار ابتدا سردرد بسیار شدید دارد و سپس آژیته شده و سپس مردمک همان طرف طرف میدریاز شده و اندامهای طرف مقابل فلج شده و بعد مردمک طرف مقابل میدریاز شده و سپس اختلال هوشیاری پیشرفت کزده و سپس حالت دکورتیکه و در آخرین مرحله حالت دسربره ( اکستنشن اندامها ) و سر انجام مرگ مغزی به شکل میدریاز دوبل بدون پاسخ به نور ایجاد می شود .

توجه : هماتوم اپی دورال ناشی از یک ضربه مستقیم است و معمولاً با ضایعه دیگری در مغز همراه نمی باشد. پس اندیکاسیون جراحی اورژانس و تخلیه هماتوم دارد .

B  هماتوم ساب دورال :

هماتوم اپی دورال اگر دچار فتق نشده باشد ۱۰۰% پس از تخلیه بهبود می بابد پس نکته مهم در هماتوم اپی دورال انتقال سریع به بیمارستان و جراحی فوری است ولی در هماتوم ساب دورال چون احتمال ضایعه مغزی همراه بیشتر است پیش آگهی از هماتوم اپی دورال بد تر است. مکانسیم ایجاد هماتوم ساب دورال اینرسی مغزی است .

C خونریزی داخل مغزی :

اگر قطر هماتوم در مغز بیشتر از۳ سانتی متر باشد یا حجم خونریزی به داخل مغز بیشتر از ۳۰ سی سی باشد اندیکاسیون عمل جراحی اورژانسی دارند وگرنه بیمار بشستری می شود با سی تی اسکن سریال پیگیری می شود اگر حجم خونریزی بیشتر شود عمل جراحی می شود

ب : کانتیوژن : سلولهای مغزی له شده و نکروز می شوند و درمان آن مثل هماتوم است .

ج : هیگروم: شدیدترین نوع خونریزی مغزی است .

 

۲- ضایعات منتشر :

الف : تکان مغزی (Concution )

شایع ترین حالت آن در بوکسورها به دنبال خوردن مشت به سر دیده می شود که چند ثانیه کاملاً بی هوش می شود چون قطع ارتباط بین سلولهای مغزی ایجاد می شود بدون اینکه سلولهای مغزی دچار آسیب شوند.

توجه : اگر بیماری هوشیار مراجعه کند و سابقه بی هوشی کوتاه مدت پس از ترومای سر بدهد باید ۲۴ ساعت بستری و تحت نظر باشد .

ب : آسیب منتشر آکسونی : شدیدترین نوع آسیب مغزی به دنبال ترومای سر است به دنبال اینرسی ایجاد می شود ( به دنبال تصادف بیمار در هواپرت می شود و چند بار می چرخد و به زمین می خورد حتی اگر سرش به جایی نیز نخورد به دلیل نیروی اینرسی ناشی از چرخش در هوا دچار آسیب منتشر آکسونی می شود که به شکل ادم مغزی و خونریزی منتشر مغزی و غیره می باشد.

اگر در ۶ ساعت اول به بیمارستان برسند باید هیپرونتیله شوند تا فشار مغزی کاهش یابد و اکسیژن بگیرند .

 

برخورد با بیمار ترومای سردر صحنه تصادف :

ABC ( بازکردن راه هوایی ، گرفتن رگ )

اگر تشنج کرد دیازپام IV تزریق شود .

احتیاطات لازم جهت بی حرکت کردن ستون مهره ها انجام شود .

در مرحله انتقال از صحنه حادثه به بیمارستان به هیچ وجه مانیتول تزریق نشود مانتیول پس از گرفتن سی تی اسکن باید در بیمارستان شروع شود .

دگزا متازون نیز در این بیماران توصیه نمی شود .

ارزیابی سطح هوشیاری
ارزیابی سطح هوشیاری

 

تروما
تروما
تروما
تروما

 

منبع : کتاب اورژانس های جامع پیش بیارستانی

مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی
مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

مطلب پیشنهادی

راه های درمان تپش قلب

راه های درمان تپش قلب

راه های درمان تپش قلب – عموما افراد از تپش قلب خود آگاه نیستند- و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *