اشکال دارویی

یبشسبشب

انواع اشکال دارویی به شکل زیر می باشد :

قرص Tablet
کپسول Capsule
شربت Syrup
آمپول Ampoule
ویال Vial
پماد Ointment
کرم Cream
لوسیون Lotion
ژل Gel
شیاف Suppository
قطره Drop
پودر یا ساشه Powder & Sachet
اسپری Spray
سرم Serum
انواع قرص Tablet
قرص عادی : مثل Tab Acetaminophen
قرص روکش دار : به سه دسته زیر تقسیم می شود
الف – Sugar Coated مثل Tab Thioridazine
ب – Enteric Coated مثل Tab E.C Naproxen
پ – Film Coated مثل Tab F.C Metronidazole
قرص جوشان Tablet Effervescent : مثل Tab E.F.F Vitamin C
قرص زیر زبانیTablet Sublingual : مثل Tab S.B T.N.G
قرص مکیدنی Tablet Lazenge : مثل Tab Althadin
قرص جویدنی Tablet Chewable : مثل Tab Chew Dimethicone
قرص خط دار Tablet scored : مثل Tab Acetaminophen
قرص آهسته رهش Tablet Slow Release : مثل Tab S.R Iron
قرص واژینال Tablet Vaginal : مثل Tab Vag Clotrimazole
انواع کپسول Capsule
کپسول خوراکی : مثل Cap Amoxicillin
کپسول تنفسی Inhalation capsule : ای کپسول ها توسط دستگاه Spinhaler استفاده می شود
مثل inhalation cap Cromolyn Sodium
شربت syrup : که در اندازه های ۶۰mg – ۱۰۰mg – ۱۲۰mg موجود می باشد
مثل Guaifenesin Syr
آمپول Ampoule : که به چهار طریق زیر تزریق می گردد
الف – عضلانی IM : مثل Amp Nandrolone Decanoate
ب – وریدی IV : مثل Amp Vit C & Amp Vit B12
پ – زیر جلدی SC : مثل Amp Insulin
ت – انفوزیون INF : مثل Amp Calcium Gluconate & Amp Atracurium Besylate
۵ – ویال Vial : مثل Vial Penicillin
پماد Ointment : که به سه صورت می باشد
الف – پماد موضعی Topical Ointment : مثل Top Oint Betamethasone
ب – پماد چشمی Ophtalmic Ointment : مثل Oph Oint Tetracycline
پ – پماد مقعدی Rectal Ointment : مثل Rectal Oint Anti Hemorrhoid
کرم Cream : که بیشتر در زمینه آرایشی و بهداشتی استفاده می شود
لوسیون Lotion : درصد غلظت آن از کرم کمتر می باشد و دارای ذرات جامد معلق چربی است
ژل Gel : به چهار صورت زیر می باشد
الف – ژل موضعی Topical Gel : مثل Top Gel Piroxicam
ب – ژل واژینال Vaginal Gel : مثل Vag Gel Clindamycin
پ – ژل چشمی Ophtalmic Gel : مثل Oph Gel Lipsec
ت – ژ ل دهانی Oral Gel : مثل Oral Gel Benzocaine
شیاف Suppository : به دو صورت زیر می باشد
الف – شیاف واژینال Vaginal Suppository : مثل Vag Supp Miconazole
ب – شیاف مقعدی Rectal Suppository : مثل Rectal Supp Diclofenac
قطره Drop : به سه صورت زیر می باشد
الف – قطره چشمی Eye Drop : مثل Eye Drop Chloramphenicol
ب – قطره گوشی Ear Drop : مثل Ear Drop Polymixin
پ – قطره بینی: Nasal Drop مثل Nasal Drop Naphazoline
پودر یا ساشه Powder & Sachet : مثل Powder Sorbitol & powder O.R.S
اسپری Spray : به سه صورت زیر می باشد
الف – اسپری موضعی Topical Spray : مثل Top Spray Lidocaine
ب – اسپری بینی Nasal Spray : مثل Nasal Spray Beclomethasone
پ – اسپری دهانی Inhalation Spray : مثل Inhalation Spray Salbutamol
سرم Serum : دکستروز ۵۰%نواع اشکال دارویی به شکل زیر می باشد

فارماکولوژی کاتزوونگ

مطلب پیشنهادی

فارماکولوژی

راهنمای تجویز و مصرف منطقی دارو فصل ۲ و ۳

اکثر پزشکانی که اخیرا دوره پزشکی خود را به اتمـام رسـانده اند در آغــاز طبابت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *