خانه / فوریت های پزشکی / ارزیابی بیمار

ارزیابی بیمار

سطح هوشیاری – level of consciousness

کاهش سطح هوشیاری

سطح هوشیاری بیمار علامتی حیاتی است زیرا وضعیت سیستم عصبی مرکزی را مشخص می کند -هنگامی که بیمار هوشیار است ولی اختلال در سطح هوشیاری دارد مکانیزم دفاعی بدن ممکن است دیگر قادر به جبران کافی نباشد …

توضیحات بیشتر »

صحنه حادثه و بیمار – Events and diseases

ارزیابی بیماز

صحنه حادثه و بیمار – هدف اصلی در ارزیابی اولیه شناسایی ودرمان فوری شرایطی است که تهدیدی برای حیات بیمار محسوب می شود ، هرگونه وضعیت تهدید کننده حیات باید به محض شناخته شدن قبل از پرداختن به بخش بعدی ارزیابی اولیه درمان شود

توضیحات بیشتر »