تروما

ترومای چشم – Eye trauma

ترومای چشم

ترومای چشم – در شرح حال به کاهش حد بینایى و سرعت کاهش آن توجه نمایید و در صورت وجود سابقه چکش‌کاری، تراشکارى یا انفجار، به جسم خارجى در چشم مشکوک شوید،

توضیحات بیشتر »

تروما —— Trauma

تروما

  تروما – در دانش پزشکی به هر نوع ضربه- جراحت- شوک- آسیب و حادثه وارد شده بر بدن انسان گفته می‌شود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد

توضیحات بیشتر »