خانه / پزشکی / تاریخ پزشکی / پزشکی ماقبل تاریخ

پزشکی ماقبل تاریخ

پزشکی ماقبل تاریخ – Prehistoric medicine

پزشکی ماقبل تاریخ

پزشکی ماقبل تاریخ – تاریخی مکتوبی از دوران ماقبل تاریخ وجود ندارد و لذا تفسیر تاریخچه نوشته نشده آسان نیست- گر چه ممکن است از مطالعه نقشه ها- قطعات استخوانی باقی مانده و ابزارهای جراحی انسان اولیه به نگرش انسان نسبت به مشکلات مربوط به بیماری و مرگ نزدیک شد

توضیحات بیشتر »